ເປີດຮັບສະມັກນັກຮຽນພາສາໄລຍະສັ້ນ

ຫຼັກສູດພາສາຫວຽດນາມ, ອັງກິດ, ຈີນ

ຮັບສະມັກນັກຮຽນ

ຫຼັກສູດການຮຽນໄລຍະສັ້ນ

  • ພາສາຈີນ
  • ພາສາຫວຽດນາມ
  • ພາສາອັງກິດທຸລະກິດ

ຂັ້ນຕອນໃນການສະມັກ

  • ຊື້ແບບຟອມສະມັກຮຽນທີ່ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ
  • ລົງຖະບຽນຮຽນ

ສິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງນຳມາ

  • ຮູບຕິດບັດ ຂະໜາດ 3x4 ຈຳນວນ 2 ໃບ

ສົນໃຈສາມາດສອບຖາມໄດ້ທີ່ ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ
ບ້ານ ໂພນປ່າເປົ້າ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 353900 ຫຼື 021 353901

Quality Assuarance

Lesson Plan Template