ນັກສຶກສາ ການເງິນ-ການບັນຊີ ເຂົ້າຮ່ວມສຳມະນາ ທີ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ

ນັກສຶກສາ ການເງິນ-ການບັນຊີ ເຂົ້າຮ່ວມງານສຳມະນາ ທີ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ

ນັກສຶກສາ ການເງິນ-ການບັນຊີ ທັງປີໜຶ່ງ ແລະ ປີສອງ ເຂົ້າຮ່ວມງານສຳມະນາ ໃນຫົວຂໍ້ "ການລົງທຶນໃນຕະຫຼາດຮຸ້ນ" ເຊິ່ງນຳພາໂດຍອາຈານ ຄຳຫວຽງ ແລະ ອາຈານ ສົມປະສົງ

ໃນງານນັກສຶກສາໄດ້ຮຽນຮູ້ພື້ນການຖານລົງທຶນໃນຕະຫຼາດຮຸ້ນ ຮູ້ຈັກການວິເຄາະຕະຫຼາດຮຸ້ນແບບພື້ນຖານ ແລະ ຮູ້ຈັກຂັ້ນຕອນການເປີດບັນຊີຫຼັກຊັບ

ສຸດທ້າຍຂໍຂອບໃຈ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ທີ່ຈັດງານດີໆ ໃຫ້ທາງນັກສຶກສາໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ

Quality Assuarance

Lesson Plan Template