ເຜີຍແຜ່ລະບຽບ ຄຊຊປລ ທີ່ ລາວ-ທ໊ອບ

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກົດລະບຽບ ຄຊປປລ ທີ່ ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ

ໃນວັນທີ 26/05/2017 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ກົດລະບຽບ ຄຊປປລ

ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ແລະ ເຜີຍແຜ່ລະບຽບໂດຍ ທ່ານ ດຣ ສຳລານ ພັນຂະວົງ ເລຂາ ຄຊປປລ ກະຊວງສຶກສາທີການ ແລະ ກິລາ

Quality Assuarance

Lesson Plan Template