Report: LaoTop FC 0-0 Bears Lao Academy

Report: LaoTop FC 0-0 Bears Lao Academy

ຈົບເກມແບບບໍ່ມີປະຕູ ແບ່ງແຕ້ມກັນຄົນລະແຕ້ມ

ເກມການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງທີມ Lao-Top FC ແລະ Bears Lao Academy ໃນ ສາຍ ກໍ Division 1 ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມເປີດສາກຂຶ້ນໃນມື້ວັນທີ 25 ສິງຫາ 2018.

Lao-Top FC ເປັນນ້ອງໃໝ່ໃນສາຍກໍ ພົບກັບ Bears Lao ເຊິ່ງເປັນທີມທີ່ມີປະສົບການມາແລ້ວໃນ ສາຍກໍ. ເຊິ່ງຕ່າງຝ່າຍຕ່າງກໍເຮັດເກມມາເພື່ອຫວັງເກັບ 3 ແຕ້ມກັບບ້ານ ເຊິ່ງປ່ຽນກັນບຸກປ່ຽນກັນຮັບຢ່າງເມົາມັນ. ໃນຊ່ວງເຄິ່ງເວລາທຳອິດເກມເປັນຂອງ Bears Lao ທີ່ເປັນຝ່າຍບຸກ ແລະ ມີໂອກາດຍິງໄກຫຼາຍໆຄັ້ງແຕ່ກໍບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້.

ສຳລັບໃນເຄິ່ງເວລາທີສອງທີມ Lao-Top FC ໄດ້ໃບເຫຼືອງເປັນໃບທຳອິດໃນນາທີທີ່ 55' ແລ້ວ ຕໍ່ມາອີກ 10ນາທີ ກໍໄດ້ອີກບັດເຫຼືອງ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ນັກເຕະຂອງ Lao-Top FC ເຫຼືອຜູ້ຫຼິ້ນພຽງ 10 ຄົນໃນສະໜາມ ແລະຍັງມີອາການບາດເຈັບອີກ 2 ຄົນ. ເຮັດໃຫ້ທີມເຮົາເປັນຝ່າຍເສຍປຽບ ແຕ່ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ ທີມເຮົາກໍມີໂອກາດບຸກຫຼາຍຄັ້ງທັງທີ່ມີຜູ້ຫຼິ້ນເຫຼືອພຽງແຕ່ 10 ຄົນ.

ຈົບເກັມການແຂ່ງຂັນ 90ນາທີ ແລະ ຕໍ່ເວລາພິເສດອີກ 4ນາທີ Lao-Top FC ແລະ Bears Lao Academy ກໍແບ່ງແຕ້ມກັນໄປຄົນລະແຕ້ມແບບບໍ່ມີຜົນປະຕູ

ສຳລັບນັດຕໍ່ໄປແມ່ນຈະພົບກັບ Army FC ໃນວັນທີ 9 ກັນຍາ 2018 ເວລາ 14:00 ທີ່ເດີ່ນ ສະຫະພັນເຕະບານແຫ່ງຊາດລາວ 

Quality Assuarance

Lesson Plan Template