ເປີດຮັບນັກຮຽນພາສາຈີນ ພາສາຫວຽດນາມ

News Feed

ເປີດຮັບນັກຮຽນພາສາຈີນ ພາສາຫວຽດນາມ

ຮັບນັກຮຽນ ພາສາຈີນ ແລະ ພາສາຫວຽດນາມ ຊຸດໃໝ່ ເລີ່ມສະມັກຕັ້ງແຕ່ວັນນີ້ ຈົນເຖິງວັນທີ 26 ຕຸລາ 2018 ເລີ່ມຮຽນ ວັນທີ 27 ຕຸລາ 2018 ຮຽນວັນເສົາ-ອາທິດ ເວລາ 9:00 - 12:00 ໂມງ ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໂທ: 021 353900, 021 353901

 

Quality Assuarance

Lesson Plan Template