ບົດສຳພາດ ທ່ານ ລຳໄພ ຂຸນດາວົງ ອຳນວຍການ

News Feed

ບົດສຳພາດ ທ່ານ ລຳໄພ ຂຸນດາວົງ ອຳນວຍການ

ບົດສຳພາດ ທ່ານ ລຳໄພ ຂຸນດາວົງ ອຳນວຍການ ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ກ່ຽວກັບການກຽມຄວາມພ້ອມເປີດສົກຮຽນໃໝ່ 2019-2020.

ວິທະຍາໄລ ເປີດຮັບນັກສຶກສາໃໝ່ໃນສາຂາດັ່ງນີ້

  • ບໍລິຫານທຸລະກິດ
  • ການເງິນ-ການບັນຊີ
  • ໄອທີ
  • ຄອມພິວເຕີທຸລະກິດ (ITB)
  • ພາສາອັງກິດ

 

Quality Assuarance

Lesson Plan Template