fbpx

ເນື່ອງດ້ວຍການລະບາດຂອງ COVID-19 ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ທຸກໆພາກສ່ວນຂອງໂລກ ເວົ້າລວມເວົ້າສະເພາະກໍຄືໃນປະເທດລາວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຊັ່ນກັນ. ສະນັນວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ຈຶ່ງໄດ້ອອກນະໂຍບາຍເພື່ອແບ່ງເບົາພາລະທາງການເງິນຂອງນັກສຶກສາ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງ.

ເປີດເທີມໃໝ່ ວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2020 ຮຽນທາງ Online

ຫຼັກສູດເດັກນ້ອຍເປີດວັນທີ 2 ມິຖຸນາ 2020 (ອາດຈະມີການປ່ຽນແປງຕາມແຈ້ງການຂອງຂັ້ນເທິງ)
.
ນະໂຍບາຍຄ່າຮຽນ ແລະ ທຶນການສຶກສາ
ສະເພາະຊ່ວງ COVID-19
.
– ສ່ວນຫຼຸດ 15%: ສຳລັບນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ທຸກຄົນ ທຸກສາຂາ
– ສ່ວນຫຼຸດ 5%: ສຳລັບນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບໃບກຽດຕິຄຸນໃນເທີມ 2 ທີ່ຜ່ານມາ (ເດືອນ ມັງກອນ-ເມສາ 2020)
– ສ່ວນຫຼຸດ 3%: ສຳລັບນັກສຶກສາທີ່ມາລົງທະບຽນຮຽນກ່ອນວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2020
– ທຶນການສຶກສາ: ສຳລັບຫ້ອງທີ່ມາລົງທະບຽນຊຳລະຄ່າເທີມຫຼາຍທີ່ສຸດ 5 ຫ້ອງທຳອິດ ຈະໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາລວມ 5.000.000 ກີບ (ກວດຈຳນວນຄົນວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2020)
.
ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໂທ: 021 353900, 021 353901
ອິເມວ: info@laotop.net
ເວັບ: www.laotop.net
.
ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ, ບ້ານ ໂພນປ່າເປົ້າ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ນະໂຍບາຍຄ່າຮຽນ ແລະ ທຶນການສຶກສາ
ນະໂຍບາຍຄ່າຮຽນ ແລະ ທຶນການສຶກສາ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *