ຮັບສະມັກນັກຮຽນ ຫຼັກສູດການຮຽນໄລຍະສັ້ນ ພາສາຈີນ ພາສາຫວຽດນາມ ພາສາອັງກິດທຸລະກິດ ຂັ້ນຕອນໃນການສະມັກ ຊື້ແບບຟອມສະມັກຮຽນທີ່ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ລົງຖະບຽນຮຽນ ສິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງນຳມາ ຮູບຕິດບັດ ຂະໜາດ 3×4 ຈຳນວນ 2 ໃບ ສົນໃຈສາມາດສອບຖາມໄດ້ທີ່ ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ບ້ານ ໂພນປ່າເປົ້າ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ: 021 353900 ຫຼື 021 353901

read more