ໃນວັນທີ 06/09/2013 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ໄດ້ມີພິທີຜ່ານບົດຈົບຊັ້ນຂອງນັກສຶກສາຫຼັກສູດເຊື່ອມຕໍ່ປະລິນຍາຕີ ພາສາອັງກິດ ຊຸດທີ I ແລະ ນັກສຶກສາຈາກ ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງຄອມພິວເຕີທຸລະກິດ ທີ I ເຊັ່ນດຽວກັນ.

ຖືເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມພິທີຈາກກົມອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຫ້ອງການສະພາການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ກໍເຂົ້າຮ່ວມ ຮ່ວມທັງບັນດານັກສຶກສາລຸ້ນຕໍ່ໄປທີ່ຈະ ຜ່ານບົດຈົບຊັ້ນ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: