Mr. Kwon Young Wook - President and founder of Lao-Top College - ທ່ານ ກວັນຢຸງວຸກ - ປະທານ ແລະ ຜູ້ສ້າງຕັ້ງ ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ
Mr. Kwon Young Wook – President and founder of Lao-Top College – ທ່ານ ກວັນຢຸງວຸກ – ປະທານ ແລະ ຜູ້ສ້າງຕັ້ງ ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ

Greetings everyone!

I am the president of Lao-Top College,  Mr. Kwun Young Wook.

Building a school had been a dream of mine for as long as I could remember. Coincidentally, while I was touring through Laos in 2000, I spotted the opportunity to build the school of my dreams.

In 2007, that dream became reality when I was finally able to open a small school that offered English and computer lessons

In 2010, after overcoming various differences in culture, hot weather, and complex laws, Lao-Top College was able to move into its beautiful new location in Phonpapao Village. This brought many new students and the need for more teachers.

 

 

Lao-Top College in nowadays!

Today, we offer a four-year bachelor degree program in English and two-year programs for Information Technology, Finance and Accounting. Furthermore, as training programs, we offer computer lessons, Chinese, Korean and Junior English—all aiming to prepare Lao students for a brighter and a more successful future.

Lao-Top College further aims to provide our students with better opportunities and a wide range of experiences by interacting with foreign universities.

As director of Lao-Top College, I would like to recognize and express my appreciation to the hard working students, staff members and also, to the Ministry of Education for providing such a prestigious opportunity to educate Lao students.

Lao-Top College promises to commit to the development of Laos and to never forget our primary objective of educating Lao students to the fullest.


ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ 15/08/2007. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສຶກສາຢູ່ລາວໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ທັນສະໄໝຍິ່ງຂຶ້ນໃນອານາຄົດ ໂຮງຮຽນພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ໃຊ້ລະບົບການສຶກສາທີ່ທັນສະໄໝ ເຊິ່ງເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນປະເທດເກົາຫຼີເຂົ້າມາສິດສອນ, ອາຈານໝົດທຸກຄົນບໍ່ວ່າຈະເປັນຄົນລາວ ຫຼື ຄົນຕ່າງປະເທດກໍ່ລ້ວນແຕ່ມີປະສົບການໃນການສອນມາເປັນເວລາ ນານເນື່ອງຈາກວ່າການສຶກສາແມ່ນເປັນພື້ນຖານທີ່ສຳຄັນອັນໜຶ່ງໃນວຽກງານການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ ໃຫ້ການເປັນນັກວິຊາການທີ່ມີຄວາມ ຮູ້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ວິຊາຊີບ, ມີຈາລິຍະທຳ ແລະ ຄຸນະທຳ ມີຄວາມກະຕັນຍູ ຂະຫຍັນໝັ່ນພຽນ ຊື່ສັດ ອົດທົນ ເສຍສະຫຼະເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມ ແລະ ເປັນຜູ້ສືບທອດພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ.

ວິໄສທັດ

ກ່ອນຈະກາຍເປັນບຸຄະລາກອນຊັ້ນນຳຂອງປະເທດຊາດຕ້ອງຜ່ານຜ່າມາດຕະຖານໃນການຊີ້ນຳໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກສູດການຮຽນການສອນໃຫ້ດີທີ່ສຸດ, ການພັດທະນາໃຫ້ເປັນມືອາຊີບ ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງວັດທະນະທຳ. ຂ້າພະເຂົ້າຮັບປະກັນໄດ້ເລີຍວ່ານັກສຶກສາຕ້ອງກະກຽມເພື່ອປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທ້າທາຍໃໝ່ໆ ແລະໂອາດສ້າງຄວາມສຳເລັດຈະລໍຖ້າພວກເຮົາໃນໂລກໃບນີ້

ພາລະກິດ

ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ມີໜ້າທີ່ກະກຽມບຸກຄະລາກອນທີ່ຈະກາຍມາເປັນຜູ້ນຳໃນອານາຄົດ ບຸຄະລາກອນທີ່ມີວິຊາຊີບຍັງໜຸ່ມແໜ້ນພ້ອມທີ່ຈະຜ່ານຜ່າທຸກອຸປະສັກໃນໂລກຍຸກໃໝ່ຮຽນຮູ້ໄດ້ໄວໃນສັງຄົມອັນຊັບຊ້ອນເພື່ອຈະນຳພາພວກເຂົາໄປສູ່ການປ່ຽນແປງແຫ່ງຄວາມສຳເລັດ ຕ້ອງຜ່ານການສະໜັບສະໜູນຈາກອາຈານທີ່ມີວຸດທິການສິກສາສູງ, ຜູ້ທີ່ຫຼົງໄຫຼໃນການສິກສາການພັດທະນາຈິງ ສາມາດສຳພັດເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກຮຽນໄດ້

ຫຼັກສູດປະກາສະນີຍະບັດ

ປະຈຸບັນ ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ໄດ້ເປີດສອນຫຼັກສູດ ປະກາສະນີຍະບັດ 5 ສາຂາວິຊາຄື:

 1. ສາຂາວິຊາ ພາສາອັງກິດ
 2. ສາຂາວິຊາ ຄອມພິວເຕີທຸລະກິດ
 3. ສາຂາວິຊາ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
 4. ສາຂາວິຊາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ
 5. ສາຂາວິຊາ ການເງີນ-ການບັນຊີ

ແລະຍັງມີຫຼັກສູດເຝິກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນສຳລັບບຸກຄົນທົ່ວໄປ

 • ພາສາອັງກິດສຳລັບເດັກນ້ອຍ 6 ປີຂຶ້ນໄປ
 • ພາສາອັງກິດສຳລັບນັກຮຽນມັດທະຍົມ
 • ພາສາຈີນ
 • ພາສາຫວຽດນາມ
 • ພາສາເກົາຫຼີ
 • ຄອມພິວເຕີທຸກລະດັບ

ສາມາດຕິດຕາມ ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ໄດ້ຕາມຊ່ອງທາງຕ່າງໆເຊັ່ນ