fbpx
ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ເປີດເທີມໃໝ່

ເປີດເທີມໃໝ່ ເລີ່ມຮຽນວັນທີ 09 ມັງກອນ 2017

ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ເປີດຮັບສະມັກນັກສຶກສາຊຸດໃໝ່

ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ຫຼັກສູດເຝິກອົບຮົມ
ການເງິນ-ການບັນຊີ Microsoft Office
ບໍລິຫານ ທຸລະກິດ Photoshop + AI
ໄອທີ ສ້ອມແປງຄອມພິວເຕີ
ຄອມພິວເຕີທຸລະກິດ ອອກແບບເວັບໄຊ
ພາສາອັງກິດ ພາສາຈີນ

ສົນໃຈຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ 021 353900, 021 353901

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: