ເປີດຮັບສະມັກນັກຮຽນຫຼັກສູດຄອມພິວເຕີໄລຍະສັ້ນ
ວັນເສົາ-ອາທິດ

 

 img.laoupload.com | ບໍລິການ ອັບໂຫລດຮູບ ຝາກຮູບ ດາວໂຫລດຮູບ ເກັບຮູບ ສົ່ງຮູບ ຮັກສາຮູບ ຟຣີ!!!!

 

ຫຼັກສູດທີ່ສອນມີດັ່ງນີ້:

  1. ຫຼັກສູດ Microsoft Office -> 800,000 ກີບ ຮຽນ 30 ຊົ່ວໂມງ
  2.  ຫຼັກສູດ Microsoft Word -> 270,000 ກີບ ຮຽນ 30 ຊົ່ວໂມງ
  3. ຫຼັກສູດ Microsoft Excel -> 270,000 ກີບ ຮຽນ 30 ຊົ່ວໂມງ
  4. ຫຼັກສູດ Microsoft PowerPoint -> 270,000 ກີບ ຮຽນ 30 ຊົ່ວໂມງ
  5. ຫຼັກສູດ ຕິດຕັ້ງ ແລະ ສ້ອມແປງຄອມພິວເຕີ
  6. ຫຼັກສູດ Graphic Design -> 1,400,000 ກີບ ຮຽນ 50 ຊົ່ວໂມງ
  7. ຫຼັກສູດ ອອກແບບເວັບໄຊ

ທີ່ຕັ້ງຂອງວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ

ບ້ານໂພນປ່າເປົ້າ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ: 021 353900 ຫຼື 021 353901

ແຜນທີ່

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *