ປະກາດ

ຮັບສະມັກພະນັກງານຫ້ອງການ 1 ຕຳແໜ່ງ

ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ຕ້ອງການພະນັກງານປະຈຳຫ້ອງການໜຶ່ງຕຳແໜ່ງ

ຄຸນສົມບັດດັ່ງນີ້:

  • ວຸດທິການສຶກສາ: ຊຶ້ນສູງຂຶ້ນໄປ
  • ເພດ: ຍິງ
  • ມີປະຕິສຳພັນທີ່ດີ
  • ມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວໃນການເຮັດວຽກ
  • ມີຄວາມມານະອົດທົນ

ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາມາດຍື່ນໃບສະໝັກເຂົ້າມາໄດ້ທີ່ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ
ໂທ: 021 353900 ຫຼື 021 353901
ສາມາດສົ່ງແບບຟອມຜ່ານທາງ email: info@laotop.net 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *