fbpx

ນັກສຶກສາ ການເງິນ-ການບັນຊີ ເຂົ້າຮ່ວມງານສຳມະນາ ທີ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ນັກສຶກສາ ການເງິນ-ການບັນຊີ ທັງປີໜຶ່ງ ແລະ ປີສອງ ເຂົ້າຮ່ວມງານສຳມະນາ ໃນຫົວຂໍ້ “ການລົງທຶນໃນຕະຫຼາດຮຸ້ນ” ເຊິ່ງນຳພາໂດຍອາຈານ ຄຳຫວຽງ ແລະ ອາຈານ ສົມປະສົງ ໃນງານນັກສຶກສາໄດ້ຮຽນຮູ້ພື້ນການຖານລົງທຶນໃນຕະຫຼາດຮຸ້ນ ຮູ້ຈັກການວິເຄາະຕະຫຼາດຮຸ້ນແບບພື້ນຖານ ແລະ ຮູ້ຈັກຂັ້ນຕອນການເປີດບັນຊີຫຼັກຊັບ ສຸດທ້າຍຂໍຂອບໃຈ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ທີ່ຈັດງານດີໆ ໃຫ້ທາງນັກສຶກສາໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ

read more