fbpx

ວັນທີ 19-22 ເດືອນ ກັນຍາ ປີ 2015 ໄດ້ມີພິທີຜ່ານບົດຈົບຊັ້ນຂອງນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍ ສາຂາ ພາສາອັງກິດ, ໄອທີ, ຄອມພິວເຕີທຸລະກິດ ແລະ ການເງິນ-ການບັນຊີ   ພິທີຜ່ານບົດຈົບຊັ້ນຂອງບັນດານັກສຶກສາທັງສາຍພາສາອັງກິດ(ປະລິນຍາຕີ) ແລະ ສາຍຊັ້ນສູງ ເຊິ່ງລວມມີ ໄອທີ(ຊຸດທຳອິດ), ການເງິນ-ການບັນຊີ(ຊຸດທຳອິດ) ແລະ ຄອມພິວເຕີທຸລະກິດ(ຊຸດທີສາມ) ບັນຍາກາດການຜ່ານບົດຈົບຊັ້ນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມອົບອຸ່ນ ແລະ ຄຶກຄື້ນ ເປັນພິເສດ ເນື່ອງຈາກວ່າໃນປີນີ້ ການຜ່ານບົດຈົບຊັ້ນມີນັກສຶກສາລວມກັນທັງໝົດ 100 ກວ່າຄົນ.   ວັນທີ 19-20 ເປັນການຜ່ານບົດຈົບຊັ້ນຂອງນັກສຶກສາສາຍພາສາອັງກິດ ວັນທີ 22 ເປັນການຜ່ານບົດຈົບຊັ້ນຂອງນັກສຶກສາສາຍ ໄອທີ, ຄອມພິວເຕີທຸລະກິດ ແລະ ການເງິນ-ການບັນຊີ ເພື່ອເປັນການສ້າງຂວັນ,…

read more