ພິທີປ້ອງກັນບົດ 2016 ທີ່ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ

ຈົບໄປແລ້ວກັບພິທີປ້ອງກັນບົດຂອງນັກສຶກສາວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບປະຈຳປີ 2016 ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະວ່າງວັນທີ 18-22 ສິງຫາ 2016. ລວມມີນັກສຶກສາທັງໝົດ 120 ກວ່າຄົນ ໂດຍມາຈາກສາຂາວິຊາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

  • ສາຂາການເງິນ-ການບັນຊີ
  • ສາຂາເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
  • ສາຂາຄອມພິວເຕີທຸລະກິດ
  • ສາຂາພາສາອັງກິດ

ສຳລັບການຜ່ານບົດໃນຄັ້ງນີ້ ນັກສຶກສາສ່ວນຫຼາຍຖືວ່າເຮັດໄດ້ດີລື່ນຄາດໝາຍໄວ້ ແລະ ສາມາດເກັບກຳຂໍ້ມູນມາເພື່ອວິເຄະາໄຈ້ແຍກຕາມຮູບແບບທີ່ ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃຫ້. ແຕ່ແນວໃດກໍດີ ກໍຍ່ອມມີບາງນ້ອງນັກສຶກສາທີ່ບໍ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ພຽງພໍ ເຮັດໃຫ້ການຜ່ານບົດໃນຄັ້ງນີ້ ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດດີເທົ່າທີ່ຄວນ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *