fbpx

ໃນວັນທີ 26/2/2011 ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ມີການບານມິດຕະພາບລະຫວ່າງ ວິທະຍາໄລ ລາວທ໊ອບ VS. ນັກສຶກສາຊັບພະຍາກອນນ້ຳ .

ການແຂ່ງຂັນໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນເວລາ 10:00. ເຊິ່ງຜົນກໍຄື ວິທະຍາໄລ ລາວທ໊ອບ ເອົາຊະນະໄປ 4-2

ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ ການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້ກໍເປັນພຽງການແຂ່ງຂັນມິດຕະພາບລະຫວ່າງນັກສຶກສາຂອງລາວທ໊ອບ ແລະ ນັກສຶກສາຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ເຊິ່ງເປັນການສ້າງສາຍສຳພັນອັນແໜ້ນແຟ້ນຂອງນັກສຶກສາທັງສອງສະຖາບັນ.

 

 

ອາກາດດີ ແດດບໍ່ມີ ຟ້າບໍ່ບົດຫຼາຍຈົນເກີນໄປ

 

 

ຜູ້ຈັດການທີມກຳລັງຄິດວາງແຜນໂຕ້ກັບໄວ

 

 

ຖ່າຍຮູບມິດຕະພາບນຳກັນ

 

 

ພາບບັນຍາກາດການແຂ່ງຂັນ

 

 

ກຳລັງໃຊ້ໄຫວພິບທຸກຢ່າງເຂົ້າໃນເກມການແຂ່ງຂັນ

 

 

ການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້ນຳທີມໂດຍອາຈານ ແຊມ ແລະ ອາຈານຊ້າງ(ບໍ່ມີຮູບເພິ່ນ)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: