fbpx

ໃນທີສຸດ ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບກໍ່ສຳເລັດຜົນໃນການກໍ່ສ້າງອາຄານຫຼັງໃໝ່, ທັງອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາໃນລາວ-ທ໊ອບກໍຄືນັກສຶກສາທົ່ວໄປຕ່າງກໍ່ມີຄວາມສຸກທີ່ໄດ້ເຫັນຜົນສຳເລັດໃນການກໍ່ສ້າງວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ.

ພວກເຮົາຈະໄດ້ຈັດພິທີເປີດຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 03/04/2010 ເຊິ່ງກົງກັບວັນເສົາ.
ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຂໍເຊີນ ນັກຮຽນວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບທຸກພາກວິຊາມາຮ່ວມກັນໃນເວລາ 17:30 ໂມງ.

ເຮົາມາເບິ່ງກັນວ່າຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມໂຄງການມາຈົນເຖິງປະຈຸບັນນີ້ເປັນແນວໃດ

 

 

 

ຈາກທີ່ເປັນດິນເປົ່າວ່າງ ແລະ ຮົກຮ້າງ

 

ເລີ່ມມີການກໍ່ສ້າງ ສ້າງຂອບເຂດກຳແພງ

 

ການກໍ່ສ້າງຮາກຖານຂອງວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ

 

ການຕັ້ງເສົາເຂັມ, ທາງວິທະຍາໄລ ກໍ່ໄດ້ນິມົນພຣະມາສວດເພື່ອເປັນສີຣີມົງຄຸນ

 

ສຳເລັດການສ້າງຮາກຖານຂອງວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ

ແລະແລ້ວ ເຮົາກໍ່ເຫັນຊັ້ນທຳອິດຂອງອາຄານຂອງພວກເຮົາ

 

ຕໍ່ດ້ວຍຊັ້ນສອງ ເຊິ່ງກຳລັງຈະສ້າງຊັ້ນທີສາມ

 

ຊັ້ນສີ່ ແລະ ຫຼັງຄາກໍ່ເລີ່ມເປັນຮູບເປັນຮອຍແລ້ວ

 

ໃນທີສຸດກໍ່ເຫັນອາຄານຂອງວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ

 

ເລີ່ມທາສີ ແລະ ປະດັບປະດາໃຫ້ມີຄວາມສວຍງາມ

 

ສຳເລັດແລ້ວ ອາຄານວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບຫຼັງໃໝ່

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: