fbpx
ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ຮັບນັກສຶກສາໃໝ່
ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ຮັບນັກສຶກສາໃໝ່

ກຳນົດການຕ່າງໆ

 • ເປີດຂາຍຄຳຮ້ອງ ແລະ ລົງທະບຽນ: 01/08/2021
 • ສອບທຽບຄັ້ງທີໜຶ່ງ: 26/8/2021
 • ສອບທຽບຄັ້ງທີສອງ: 02/09/2021

ເລີ່ມເຂົ້າຮຽນ: 06/09/2021


ເງື່ອນໄຂຜູ້ເຂົ້າສະມັກ

 1. ຜູ້ເຂົ້າສະມັກຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ຕ້ອງຈົບ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຫຼື ທຽບເທົ່າ.
 2. ບໍ່ຕ້ອງຄະດີອາຍາ
 3. ເສັງທຽບຜ່ານຕາມເກນທີ່ທາງວິທະຍາໄລກຳນົດໄວ້

ຫຼັກສູດທີ່ເປີດຮັບສະມັກ

 1. ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ບໍລິຫານທຸລະກິດ
 2. ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ການເງິນ-ການບັນຊີ
 3. ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ຄອມພິວເຕີທຸລະກິດ
 4. ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ໄອທີ)
 5. ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ພາສາອັງກິດ

ມາເປັນຄອບຄົວດຽວກັນກັບ ລາວທ໊ອບ

ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ຮັບໃບປະກາດ ຈົບການສຶກສາ ສະຫຼຸບສົກຮຽນ Lao-Top-College-graduation-class-2019

ແຜນທີ່ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ

ຈົບການສຶກສາ ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ສາຂາພາສາອັງກິດ

ທ່ານ ລຳໄພ ຂຸນດາວົງ ອຳນວຍການວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ກິດຈະກຳບານເຕະ
ທ່ານ ລຳໄພກຳລັງຂຶ້ນກ່າວເປີດ

ສົມທົບທຶນການສຶກສາ ໂຄງການ ແລ່ນເພື່ອນ້ອງ ມູນຄ່າ 1ລ້ານກີບ ມອບໂດຍທ່ານ ລຳໄພ ແລະ ຮັບໂດຍ ນາງ ລົດແກ້ວ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: