fbpx

ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ເປີດຮັບສະມັກ ນັກສຶກສາໃໝ່ ສົກສຶກສາ 2020-2021 ເພື່ອເຂົ້າມາຮ່ວມກັນເປັນຄອບຄົວລາວທ໊ອບນຳກັນ

ກຳນົດການຕ່າງໆ

ເປີດຂາຍຄຳຮ້ອງ ແລະ ລົງທະບຽນ: 01 ສິງຫາ 2020 ດາວໂຫຼດໄດ້ທີ່ http://bit.ly/2XPn0aR

ສອບທຽບຄັ້ງທີໜຶ່ງ: 18 ສິງຫາ 2020

ສອບທຽບຄັ້ງທີສອງ: 25 ສິງຫາ 2020

ເລີ່ມເຂົ້າຮຽນ: 07 ກັນຍາ 2020


ເງື່ອນໄຂຜູ້ເຂົ້າສະມັກ

  1. ຜູ້ເຂົ້າສະມັກຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ຕ້ອງຈົບ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຫຼື ທຽບເທົ່າ.
  2. ບໍ່ຕ້ອງຄະດີອາຍາ
  3. ເສັງທຽບຜ່ານຕາມເກນທີ່ທາງວິທະຍາໄລກຳນົດໄວ້

ຫຼັກສູດທີ່ເປີດຮັບສະມັກ

  1. ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ພາສາອັງກິດ
  2. ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ຄອມພິວເຕີທຸລະກິດ
  3. ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ໄອທີ)
  4. ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ການເງິນ-ການບັນຊີ
  5. ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ມາເປັນຄອບຄົວດຽວກັນກັບ ລາວທ໊ອບ

ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ຮັບໃບປະກາດ ຈົບການສຶກສາ ສະຫຼຸບສົກຮຽນ Lao-Top-College-graduation-class-2019

ທ່ານ ລຳໄພ ຂຸນດາວົງ
ທ່ານ ລຳໄພກຳລັງຂຶ້ນກ່າວເປີດ

%d bloggers like this: