Admission

ຮັບສະໝັກນັກສຶກສາໃໝ່ ສົກຮຽນ 2023-2024

ທັງຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ 3 ປີ, ຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນ ເສົາ-ອາທິດ, ແລະ ຫຼັກສູດເດັກນ້ອຍ


 


ແບບຟອມອອນລາຍ

 


ເງື່ອນໄຂຜູ້ເຂົ້າສະມັກ

  1. ຜູ້ເຂົ້າສະມັກຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ຕ້ອງຈົບ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຫຼື ທຽບເທົ່າ (ສຳລັບຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ).
  2. ບໍ່ຕ້ອງຄະດີອາຍາ
  3. ເສັງທຽບຜ່ານຕາມເກນທີ່ທາງວິທະຍາໄລກຳນົດໄວ້

ຫຼັກສູດທີ່ເປີດຮັບສະມັກ

  1. ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ບໍລິຫານທຸລະກິດ
  2. ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ການເງິນ-ການບັນຊີ
  3. ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ຄອມພິວເຕີທຸລະກິດ
  4. ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ໄອທີ)
  5. ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ພາສາອັງກິດ

ມາເປັນຄອບຄົວດຽວກັນກັບ ລາວທ໊ອບ

ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ຮັບໃບປະກາດ ຈົບການສຶກສາ ສະຫຼຸບສົກຮຽນ Lao-Top-College-graduation-class-2019

ແຜນທີ່ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ

ຈົບການສຶກສາ ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ສາຂາພາສາອັງກິດ

ທັດສະນະທີ່ໂຮງແຮງ ຄຣາວພຼາຊາ

ທ່ານ ລຳໄພກຳລັງຂຶ້ນກ່າວເປີດ

 

 

Lao-Top-Spelling-Bee-2021
Lao-Top-Spelling-Bee-2021
BULLET United champion of Lao-Top Football tournament 2021
ແຂ່ງຂັນບານເຕະ

2 thoughts on “Admission

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *