ຫ້ອງຮຽນທີ່ກວ້າງຂວາງ

ວິທະຍາໄລເຮົາມີຫ້ອງຮຽນທີ່ກວ້າງຂວາງ ສະດວກສະບາຍ ຕິດເຄື່ອງປັບອາກາດໃນທຸກໆຫ້ອງ ເຮັດໃຫ້ບັນຍາກາດໃນການຮຽນດີຂຶ້ນ

 

ສອນໂດຍອາຈານທີ່ມີປະສົບການທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ

ໃນສາຂາພາສາອັງກິດແມ່ນສອນໂດຍເຈົ້າຂອງພາສາ ສ່ວນອາຈານຄົນລາວກໍແມ່ນມີປະສົບການໃນການສອນສຸງ ສາມາດຖ່າຍທອດບົດຮຽນໄດ້ດີ

 

ຫ້ອງຄອມ ແລະອິນເຕີເນັດ

ພວກເຮົາມີຫ້ອງຄອມໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ຮຽນ ແລະ ນຳໃຂ້ໃນການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈບົນສຶກສາໂຄງການຕ່າງໆ

 

ກິລາ ແລະ ກິດຈະກຳອື່ນໆ

ວິທະຍາໄລ ລາວ – ທ໊ອບ ເປັນວິທະຍາໄລອັນດັບຕົ້ນໆດ້ານກິລະບານເຕະ ແລະ ຍັງມີກິດຈະກຳອີກຫຼາຍຍ່າງເຊັ່ນ: ສີລະປະດົນຕີ, ທີມເຊຍ ແລະອື່ນໆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *