Mr. Kwun Young Wook The director of Lao-Top Colege

 

Greetings everyone!

   I am the president of Lao-Top College, Mr. Kwun Young Wook.

Building a school had been a dream of mine for as long as I could remember. Coincidentally, while I was touring through Laos in 2000, I spotted the opportunity to build the school of my dreams.

In 2007, that dream became reality when I was finally able to open a small school that offered English and computer lessons—Lao-Top College.

  In 2010, after overcoming various differences in culture, hot weather, and complex laws, Lao-Top College was able to move into its beautiful new location in Phonpapao Village. This brought many new students and the need for more teachers.

  Today, we offer a four-year bachelor degree program in English and two-year programs for Information Technology, Finance and Accounting. Furthermore, as training programs, we offer computer lessons, Chinese, Korean and Junior English—all aiming to prepare Lao students for a brighter and a more successful future.

Lao-Top College further aims to provide our students with better opportunities and a wide range of experiences by interacting with foreign universities.

  As director of Lao-Top College, I would like to recognize and express my appreciation to the hard working students, staff members and also, to the Ministry of Education for providing such a prestigious opportunity to educate Lao students.

Lao-Top College promises to commit to the development of Laos and to never forget our primary objective of educating Lao students to the fullest.

 

Vision

To become the nation’s leading educator by setting the standards of excellence in innovative curriculum design, teaching, professional development, and cross-cultural understanding, ensuring that our students are prepared to face the challenges and opportunities that await them in the world.

 

Mission

The mission of Lao-Top College is to help prepare the next generation of leaders and young professionals to meet the demands of a new world, a complex global society of understanding relationships the will bring about a much needed change-a future of peace and prosperity. This is done through the support of a core base of highly educated instructors who hold a passion for education and development and have the ability to touch the hearts of our eager students.

Thank you,

Kwun Young WooK


ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວ ລຳໄພ ຂຸນດາວົງ ປັດຈຸບັນເປັນພະນັກງານສັງກັດຢູ່ ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເຂົ້າມາເປັນພະນັກງານປະຈຳຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 10/8/2008 ຍ້ອນຄວາມມັກຮັກໃນອາຊີບຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີ່ຮຽນມາ ແລະ ກໍເລືອກທີ່ຈະປະຕິບັດໜ້າທີນີ້ດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮຽນມາໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ, ຮຽນນັກສຶກສາໃຫ້ມີລະດັບ, ມີຄວາມສາມາດເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າເປັນພະນັກງານລັດ, ເອກະຊົນ ຫຼື ເປັນຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດຕ່າງໆໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ.

  • ໃນປີ 2008 ຂ້າພະເຈົ້າໃດ້ຮັບມອບໝາຍໜ້າທີ່ໃຫ້ຮັບຜິດຊອບ ຄູ, ອາຈານຈັດແບ່ງຕາຕາລາງການຮຽນ, ການສອນ ແລະ ຂຽນໂຄງການຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ແລະ ປະລິນຍາຕີຕໍ່ເນຶ່ອງ.
  • ໃນວັນທີ່ 10/7/2010 ເມື່ອ ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ໄດ້ຮັບການອານຸມັດ ເປີດສອນລະດັບປະລິນຍາຕີ ຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ຖືກສັບຊ້ອນເຂົ້າເປັນຄະນະອຳນວຍການຮັບຜິດຊອບຝ່າຍບໍລິຫານ.
  • ໃນປີ 2011 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ກໍໄດ້ມີການປະຕິຮູບວຽກງານການສຶກສາໃໝ່ໄປຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງປະເທດເຮົາ.
  • ພ້ອມກັນນັ້ນ ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ກໍໃດ້ມີການປັບປຸງວຽກງານການສິດສອນຄືນໃໝ່ ແລະ ກໍເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ໜ້າເພິ່ງພໍໃຈ ແກ່ນັກຮຽນນັກສຶກສາ, ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງກໍຄືມະຫາຊົນທົ່ວໄປ.
  • ຫຼັງຈາກນັ້ນຕໍ່ມາ ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ກໍໃດ້ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງປະກອບສ່ວນສ້າງຜົນງານໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ ແລະ ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະຢ່າງເປັນທີ່ໜ້າພໍໃຈ.
  • ໃນປີ 2016 ນີ້້ຍ້ອນວຽກງານການສຶກສາມີການເຕີບໃຫ່ຍຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ພັດທະນາຂຶ້ນໄປຢູ່ເລື້ອຍໆ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ກໍໄດ້ມີການປັບປຸງອົງການຈັດຕັ້ງຄືນໃໝ່, ແບ່ງໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມດີອົກດີໃຈ ແລະ ຂອບໃຈກັບທ່ານປະທານທີ່ໃຫ້ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈແຕ່ງຕັ້ງຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ອຳນວນການ ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ຂ້າພະເຈົ້າພ້ອມດ້ວຍຄະນະຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ທີ່ຂ້າງເທິງມອບໝາຍໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ສ້າງຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນໃຫ້ແໜ້ນແກ່ນເຄົາລົບນັບຖືເຊື່ອຟັງຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນນຳກັນເພື່ອໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄັ້ງນີ້ໃດ້ຮັບຜົນເປັນຈິງ.

 

{component url=”index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=118″}

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: