ເປີດຮັບນັກສຶກສາ ສາຂາພາສາອັງກິດ ຊຸດໃໝ່ ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ເປີດຮັບນັກສຶກສາ ສາຂາພາສາອັງກິດ ຊຸດໃໝ່ ຫ້ອງປີກຽມ Foundation ເລີ່ມຮຽນວັນທີ 2/1/2018 ສາຂາພາສາອັງກິດ ຫ້ອງປີກຽມ ວິຊາຮຽນ ຊ່ວງຮຽນ Writing Grammar Speaking Screen Vocabulary 2 2 2 1 2 ສຳລັບຫ້ອງທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນແມ່ນຈະໄດ້ພົບກັບອາຈານຕ່າງປະເທດທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຍັງໄດ້ຮຽນຄອມພິວເຕີພ້ອມ  

read more

ຮັບສະມັກນັກຮຽນ ຫຼັກສູດການຮຽນໄລຍະສັ້ນ ພາສາຈີນ ພາສາຫວຽດນາມ ພາສາອັງກິດທຸລະກິດ ຂັ້ນຕອນໃນການສະມັກ ຊື້ແບບຟອມສະມັກຮຽນທີ່ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ລົງຖະບຽນຮຽນ ສິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງນຳມາ ຮູບຕິດບັດ ຂະໜາດ 3×4 ຈຳນວນ 2 ໃບ ສົນໃຈສາມາດສອບຖາມໄດ້ທີ່ ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ບ້ານ ໂພນປ່າເປົ້າ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ: 021 353900 ຫຼື 021 353901

read more