ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ເປີດເທີມໃໝ່ ເປີດເທີມໃໝ່ ເລີ່ມຮຽນວັນທີ 09 ມັງກອນ 2017 ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ເປີດຮັບສະມັກນັກສຶກສາຊຸດໃໝ່ ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ຫຼັກສູດເຝິກອົບຮົມ ການເງິນ-ການບັນຊີ Microsoft Office ບໍລິຫານ ທຸລະກິດ Photoshop + AI ໄອທີ ສ້ອມແປງຄອມພິວເຕີ ຄອມພິວເຕີທຸລະກິດ ອອກແບບເວັບໄຊ ພາສາອັງກິດ ພາສາຈີນ ສົນໃຈຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ 021 353900, 021 353901 ກຳລັງໂຫລດ…

read more

   ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ Lao-Top College    ຫຼັກສູດປະກາສະນີຍະບັດDiploma Course ຫຼັກສູດເຝິກອົບຮົມTraining Courses ຫຼັກສູດພາສາອັງກິດHigher Diploma of English ຫຼັກສູດເຊື່ອມຕໍ່ປະລິນຍາຕພາສາອັງກິດConnecting for Bachelor of Arts (English) ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງຄອມພິວເຕີທຸລະກິດHigher Diploma of IT for Business ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງບໍລິຫານທຸລະກິດHigher Diploma of Business Administration ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງການເງິນ& ການບັນຊີHigher Diploma of Financial & Accounting ຫຼັກສູດວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີHigher Diploma of Information…

read more