ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄູແຫ່ງຊາດ, ໃນວັນທີ 6 ຕຸລາ 2014 ທີ່ຜ່ານມາ ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບເຮົາໄດ້ຈັດກິດຈະກຳການແຂ່ງຂັນກິລາ ໂບລິ້ງ ແລະ ສະນຸກເກີ້ ຂຶນ ທີ່ສູນໂບລິ້ງລາວ. ໃນງານນັ້ນ ມີບັນຍາກາດຝົດຟື້ນ ມ່ວນຊື່ນ. ການແຂ່ງຂັນລະວ່າງນັກສຶກສາ ແລະ ຄູອາຈານ ເພື່ອຍົກສູງຄວາມສາມັກຄີ ຮັກແພງເຊິ່ງກັນແລະກັນ ພ້ອມນັ້ນຍັງໃຊ້ເວລາວ່າງໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດອີກດ້ວຍ.                 More photos click here

read more