fbpx

  ໃນວັນທີ 24/01/2014 ທີ່ວິທະຍາໄລ ລາວ-ອາເມລິກາ ໄດ້ມີການຈັດການແຂ່ງຂັນເວົ້າພາສາອັງກິດຂຶ້ນ ໃນຫົວຂໍ້ I Have a Dream, He had a dream….What is yours? ເຊິ່ງໃນການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍສະຖານທູດອາເມລິກາ ເຊິ່ງມີຫຼາຍໆສະຖານບັນສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມເຊັ່ນ:ປັນຍາທິບ, ກຽດຕິສັກ, AIS, ວິທະຍາໄລ ແສງສະຫວັນ, ວິທະຍາໄລ ຣັດຕະນະ, ວິທະຍາໄລ ລາວ-ອາເມລິກາ, ວິທະຍາໄລ ຄອມເຊັນເຕີ, ພາກວິຊາສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະນິຕິສາດ-ລັດຖະສາດ.   ໂດຍການແຂ່ງຂັນເວົ້າຄັ້ງນີ້ແມ່ນຈະໃຫ້ແຕ່ລະສະຖາບັນສົ່ງໂຕແທນຂຶ້ນມາເວົ້າກ່ຽວກັບຄວາມຝັນຂອງຕົນທີ່ມີຢູ່ ສະຖານບັນ ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບເຮົາແມ່ນໄດ້ອັນດັບທີໜຶ່ງໃນການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້ ຜູ້ທີ່ຂຶ້ນໄປເວົ້າແມ່ນ ທ້າວ ອາທິດ ນັກສຶກສາປີທີ…

read more