ຜົນປະກາດຜູ້ຊະນະງານແຂ່ງຂັນຄຳສັບພາສາອັງກິດປະຈຳປີ 2013

 

  ໃນວັນສຸກທີ 15/03/2013 ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ມີການແຂ່ງຂັນຄຳສັບພາສາອັງກິດຂຶ້ນ ປະຈຳປີ 2013 ເຊິ່ງການແຂ່ງຂັນຄັ້ງມີມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊຸກຍູ້ການສຶກສາຄຳສັບພາສາອັງກິດຂອງນັກສຶກສາ ແລະ ຍັງເປັນການທົດສອບພາສາອັງກິດທີ່ຕົນໄດ້ສຶກສາມາ.

ນີ້ຄືລາຍຊື່ບັນດານັກສຶກສາທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ຄະແນນສູງ ສິບອັນດັບ

No ID Name and Surname Session
1 179 Ms. Souphaphone BOUTTAVONG Evening
2 1021 Mr. Kiattiphoum PHANOUVONG Evening
3 2370 Mr. Oudhai VONGKEO Evening
4 1627 Mr. Arthid SENGMANEE Evening
5 2715 Mr. No THONGTHIMAHAXAI Morning
6 2356 Mr. Alee LEEPAKAO Evening
7 2723 Ms. Soutsaichay LOMANY Evening
8 2240 Mr. Lakhonekham CHOUMPHACHANH Evening
9 2733 Mr. Vilaxay THONGSANA Evening
10 2207 Mr. Anantapasert THAVONE Morning

ພິທີມອບຮັບລາງວັນໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 20/03/2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: