ໃນວັນທີ 14/2/2015 ທີ່ສະໜາມກິລາໃນຮົ່ມ ບຶງຂະຫຍອງ ໄດ້ມີງານວາງສະແດງການສຶກສາຂອງສະມາຄົມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ທັງໂຮງຮຽນສາມັນ ແລະ ວິທະຍາໄລ ຕ່າງໆໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນງານຄັ້ງນີ້ 

ນອກນັ້ນຍັງມີການສະແດງສີລະປະຈາກສະຖາບັນສຶກສາຕ່າງໆ ສ້າງຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນໃຫ້ກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງານໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

img.laoupload.com | ບໍລິການ ອັບໂຫລດຮູບ ຝາກຮູບ ດາວໂຫລດຮູບ ເກັບຮູບ ສົ່ງຮູບ ຮັກສາຮູບ ຟຣີ!!!!

 

img.laoupload.com | ບໍລິການ ອັບໂຫລດຮູບ ຝາກຮູບ ດາວໂຫລດຮູບ ເກັບຮູບ ສົ່ງຮູບ ຮັກສາຮູບ ຟຣີ!!!!

 

img.laoupload.com | ບໍລິການ ອັບໂຫລດຮູບ ຝາກຮູບ ດາວໂຫລດຮູບ ເກັບຮູບ ສົ່ງຮູບ ຮັກສາຮູບ ຟຣີ!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *