fbpx

ມື້ນີ້ Microsoft ໃຈດີແຈກພື້ນເທິງກ້ອນເມກ OneDrive ໃຫ້ລ້າໆ 100GB ໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ງານທົ່ວໂລກຢ່າງເປັນທາງການ ຫຼັງຈາກທີມອບໃຫ້ຊາວອາເມລິກາໄດ້ໃຊ້ງານກັນໄປກ່ອນໜ້ານີ້ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ Being Reward ເພື່ອເປັນການກະຕຸ້ນການໃຊ້ບໍລິການ OneDrive ເທິງອຸປະກອນພົບພາບໍ່ວ່າຈະເປັນ SmartPhone ແລະ Tablet ທີ່ເນັ້ນພື້ນທີ່ສຳຮອງຂໍ້ມູນມືຖືທັງພາບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອໄປເກັບໄວ້ເທິງ Cloud 

 

ເອົາເປັນວ່າ ຜູ້ໃດທີ່ໃຊ້ອຸປະກອນພົບພາ ແລະ ມີບັນຊີຂອງ Microsoft ກໍໄປເປີດໃຊ້ງານກັນໄດ້ເລີຍ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: