fbpx

ທ່ານ ນາງ ດຣ.ແກ້ວເກດທອງ ພົງສະຫວັນ ແລະ MITS Laos ໄດ້ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບ ມະເຮັງເຕົ້ານົມ ແລະ ໄພອັນຕະລາຍຂອງມັນ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ປ້ອງກັນຢ່າງຖືກວິທີ

ທ່ານ ນາງ ດຣ.ແກ້ວເກດທອງ ພົງສະຫວັນ ຫົວໜ້າພະແນກປະສູດ-ພະຍາດຍິງ ໂຮງໝໍເສດຖາທິຣາດ ໄດ້ໂອ້ລົມກ່ຽວກັບສະພາບຂອງພະຍາດມະເຮັງເຕົ້ານົມໃນລາວ. ເຊິ່ງປະຈຸປັນໃນລາວເຮົາແມ່ນມີແມ່ຍິງເປັນຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ເປັນສາເຫດການເສຍຊີວິດສູງເປັນອັນດັບທີ 2 ຂອງກຸ່ມຄົນເຈັບດ້ວຍໂລກມະເຮັງ.

ບາງບົດສົນທະນາກັບ ດຣ. ແກ້ວເກດທອງ ພົງສະຫວັນ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: