fbpx

ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ເປີດຮັບສະມັກ ນັກສຶກສາໃໝ່ ສົກສຶກສາ 2020-2021 ເພື່ອເຂົ້າມາຮ່ວມກັນເປັນຄອບຄົວລາວທ໊ອບນຳກັນ

ວິທີການສະໝັກຮຽນ

 1. ເຂົ້າມາຊື້ໃບສະໝັກ ຫຼື ດາວໂຫຼດໄດ້ທີ່ http://bit.ly/2XPn0aR
 2. ສອບເສັງທຽບລະດັບ ໃນກໍລະນີທີ່ເປັນພາອັງກິດ ແຕ່ສໍາລັບສາຂາອື່ນແມ່ນການສອບວັດຄວາມສາມາດທົ່ວໄປ
 3. ລໍຖ້າຜົນເສັງປະມານ 15 ນາທີ
 4. ສາມາລົງທະບຽນ ແລະ ເຂົ້າຮຽນໄດ້ທັນທີ

ເລີ່ມເຂົ້າຮຽນ: ຕັ້ງແຕ່ 07 ກັນຍາ 2020 ແລະ ຍັງຮັບຈົນສິ້ນສຸດເດືອນຕຸລາ


ເງື່ອນໄຂຜູ້ເຂົ້າສະມັກ

 1. ຜູ້ເຂົ້າສະມັກຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ຕ້ອງຈົບ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຫຼື ທຽບເທົ່າ.
 2. ສໍາລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ທັນຈົບ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ຮຽນປີກຽມ
 3. ບໍ່ຕ້ອງຄະດີອາຍາ
 4. ເສັງທຽບຜ່ານຕາມເກນທີ່ທາງວິທະຍາໄລກຳນົດໄວ້

ຫຼັກສູດທີ່ເປີດຮັບສະມັກ

 1. ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ພາສາອັງກິດ
 2. ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ຄອມພິວເຕີທຸລະກິດ
 3. ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ໄອທີ)
 4. ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ການເງິນ-ການບັນຊີ
 5. ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ມາເປັນຄອບຄົວດຽວກັນກັບ ລາວທ໊ອບ

ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ຮັບໃບປະກາດ ຈົບການສຶກສາ ສະຫຼຸບສົກຮຽນ Lao-Top-College-graduation-class-2019

ທ່ານ ລຳໄພ ຂຸນດາວົງ
ທ່ານ ລຳໄພກຳລັງຂຶ້ນກ່າວເປີດ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: