ສະຫຼຸບ Live ສາລະ ໃນຫົວຂໍ້ : ກຽມຄວາມພ້ອມ ມຸ່ງສູ່ຄວາມສຳເລັດ ກັບ ອຈ ສຸລິພົນ ເພັງໄຊ ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນວົງການພັດທະນາອົງກອນມາຫຼາຍປີ.

ຂະແໜງການທີ່ຕ້ອງການແຮງງານສູງ

 • ຂະແໜງການສຸຂະພາບ
 • ຂະແໜງການກະສິກຳ
 • ຂະແໜງການໂພສະນາການ
 • ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ
 • ຂະແໜງການ ການຕະຫຼາດ ດິຈິຕອລ

6 ສິ່ງທີ່ອົງກອນຕ້ອງການຈາກນັກສຶກສາຈົບໃໝ່

 • Communication Skill
 • Commitments
 • Teamwork
 • Interpersonal
 • Flexible
 • Multi-type tasking

ວິທີການສ້າງຄຸນຄ່າໃຫ້ໂຕເອງ

 • ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການອາສາສະໝັກ ຖ້າມີໂອການ
 • ຮຽນພ້ອມ ແລະ ເຮັດວຽກໄປພ້ອມ
 • ເປັນຄູໃນຍາມຈຳເປັນ

ການພັດທະນາໂຕເອງ

 • ກ້າທີ່ຈະລອງສິ່ງໃໝ່ໆ
 • ບໍ່ໃຫ້ຍອມແພ້
 • ໝັ່ນສຳຫຼວດໂຕເອງ ຮູ້ວ່າໂຕເອງຍັງຂາດຫຍັງ ກໍຫາສິ່ງເຕີມເຕັມ

ເບິ່ງ Live ຍ້ອນຫຼັງທີ່ນີ້ໄດ້

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *