ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ໄດ້ເລັງເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງການສຶກສາ ແລະ ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການຮ່ຳຮຽນຂອງນັກສຶກສາ. ເພື່ອເປັນການຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍນັກສຶກສາທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການສຶກສາ ຈຶ່ງໄດ້ມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາທີ່ມີຄວາມຫ້າວຫັນ.

ນີ້ແມ່ນບັນດາລາຍຊື່ນັກສຶກສາທີ່ມາຮຽນຕະຫຼອດແລະມີຜົນເສັງທີ່ດີ

ພາກເຊົ້າ

No ID Name and Surname
1 10001863 Ms. Sabaiphone SOUPHANAMAN
2 10002029 Mr. William LAMANIVONG
3 10001602 Mr Sisoukita DUANGSURIYA
4 10001756 Mr. Tamngern SYVONGSA
5 10002273 Mr. Simyxay DALASAN
6 10002180 Mr. Santisouk XAYYAVONG
7 10001153 Ms. Pathoumphone SENGMANIPHONE
8 10001110 Mr Somphone KANBOUNPHENG

                            

  ພາກຄ່ຳ

No ID Name and Surname
1 10001112 Mr. Thavatxay THAMMAVONG
2 10001533 Ms. Anny KEOMANYXAY
3 10000727 Mr. Dethoudom SIMEUNGXAY
4 10002237 Mr. Mixay SIVILAY
5 10000615 Ms. Phonesuda DIATHINPENG
6 10000582 Ms. Xaniya AEUMSOMBOUNXAY
7 10002228 Mr. Thanonxay SOUVANNAKUMMAN
8 10001067 Ms. Panlaya PADITH
9 10000711 Mr. Souk-oulalak SAYAVONG
10 10000721 Mr. Sack-oulalith SAYYAVONG
11 10000554 Ms. Somphavanh  BANXALITH
12 10001434 Ms. Thipsamai KINGKEO
13 10000722 Ms. Soukmesa HEUANGMANY
14 10002408 Mr. Anoulack SIHALATH
15 10002006 Ms. Soumala NUNTHAVONG
16 10002223 Ms. Natdaly SAYSOUK
17 10002085 Ms. Linda DUANGVILAI
18 10001650 Ms. Lattanamany LUATHORNGKHAM
19 10002362 Ms. Souphaphone KEOPADID
20 10002201 Ms. Hongkham XAYYAVONG
21 10002394 Ms. Numfon SIPASEUTH
22 10001642 Ms. Koukky SOPHASATH
23 10001226 Ms. Souphada ORASIT
24 10001852 Ms. Anita SRAMANY
25 10001727 Mr. Latanavongsin HOUATTHONGKHUM
26 10001590 Mr. Thongpoun SYTAVONG
27 10001474 Mr. Vilavong YOUBONPHARK
28 10001008 Mr Chanthamixay THAMMAVONG
29 10000844 Ms. Alounny KEOHONGSA
30 10000759 Ms.  Suphaluck KANEKHAM
31 10002379 Mr. Oulayvone PHOMMALATH
32 10002393 Ms. Vimonsavanh SIPASEURT

ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີນຳບັນດານັກສຶກສາທີ່ມີລາຍຊື່ຂ້າງເທິງນັ້ນ ແລະຂໍໃຫ້ປະຕິບັດຕົນແບບນີ້ຕະຫຼອດ ພ້ອມນັ້ນນັກສຶກສາແຕ່ລະທ່ານກໍຄວນເເອົາເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: