ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ເປີດຮັບສະມັກນັກຮຽນໃໝ່

ຫຼັກສູດພາສາອັງກິດສຳລັບ ປະຖົມ ຫາ ມັດທະຍົມຕົ້ນ ສອນໂດຍອາຈານຈາກລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

  • ເວລາຮຽນ: 5:00 – 7:00 ແລງ
  • ຮຽນວັນຈັນ ຫາ ວັນສຸກ
  • ພົບອາຈານຕ່າງປະເທດຢ່າງໜ້ອຍອາທິດລະ 2 ຊົ່ວໂມງ (ຂຶ້ນກັບລະດັບຮຽນ)

ສົນໃຈໂທສອບຖາມໄດ້ທີ່ 021 353900 ຫຼື 021 353901

Lao-Top College ຫຼັກສູດເດັກນ້ອຍ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *