fbpx

5 ເທັກນິກຮຽນພາສາອັງກິດໃຫ້ເກັ່ງ ຈາກວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ທີ່ຈະຊ່ວຍພັດທະນາທັກສະພາສາອັງກິດໃຫ້ແກ່ທຸກໆຄົນ ທີ່ສົນໃຈໃນການຮຽນພາສາອັງກິດ

read more

ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ເປີດຮັບສະມັກນັກຮຽນໃໝ່ ຫຼັກສູດພາສາອັງກິດສຳລັບ ປະຖົມ ຫາ ມັດທະຍົມຕົ້ນ ສອນໂດຍອາຈານຈາກລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເວລາຮຽນ: 5:00 – 7:00 ແລງ ຮຽນວັນຈັນ ຫາ ວັນສຸກ ພົບອາຈານຕ່າງປະເທດຢ່າງໜ້ອຍອາທິດລະ 2 ຊົ່ວໂມງ (ຂຶ້ນກັບລະດັບຮຽນ) ສົນໃຈໂທສອບຖາມໄດ້ທີ່ 021 353900 ຫຼື 021 353901

read more