ການແຂ່ງຂັນເວົ້າພາສາອັງກິດ Lao-Top Speaking Contest 2022

ໃນວັນທີ່ 17 ມີຖຸນາ 2022 ທາງວິທະຍາໄລ ລາວ – ທ໊ອບ ໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັນເວົ້າພາສາອັງກິດປະຈຳປີຂື້ນ ເຊິ່ງການແຂ່ງຂັນໃນປີນີ້ຈະແຂ່ງຂັນກັນໃນຫົວຂໍ້ ” A person who inspires me, and what we can learn from him or her” ການແຂ່ງຂັນໃນປີນີ້ໄດ້ມີນັກສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 11 ຄົນ ຍິງ 8 ຄົນ ແລະ ການແຂ່ງຂັ້ນໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ເຊິນຄະນະກຳມະການຈາກພາຍນອກເພືອມາຕັດສິນ ເຊິ່ງໄດ້ແກ່ທ່ານ

  1. Mr. Philip Kim, Korean-American

  2. Mr. Andy Paul, from the UK.

  3. Mr. Alistair Brown, from Australia

ຫຼັງການແຂ່ງຂັນດຳເນີນໄປຈົນສຳເລັດເຮົາກໍ່ໄດ້ລາຍຊື່ນັກສຶກສາທັງ 3 ອັນດັບຄື :

ອັນດັບ 1 Mr. Sengathid CHANTHAVONG ຈາກຫ້ອງ ປີ 2 C ພາກຄຳ

ອັນດັບ 2 Mr. Syphachan VILAPHANH ຈາກຫ້ອງ ປີ 1 A

ອັນດັບ 3 Ms. Khamsamai KHAMKHOUN ຈາກຫ້ອງ ປີ 2 ພາກບ່າຍ

ໃນການແຂ່ງຂັນ Lao-Top Speaking Contest ປະຈຳປີ 2022 ນັກສຶກສາທັງ 11 ລ້ວນແຕ່ໄດ້ສະແດງທັກສະພາສາກິດ, ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານເປັນພາສາອັງກິດເຊິ່ງທັງ 11 ຄົນລ້ວນມີຄວາມາດທີ່ໃກ້ໃກ້ຄຽງກັນຫຼາຍທີສຸດເລີຍ