ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ເປີດຮັບນັກຮຽນຄອມພິວເຕີໄລຍະສັ້ນ ຊຸດໃໝ່ ລົງຖະບຽນ: ຕັ້ງແຕ່ວັນນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ເລີ່ມຮຽນ: ວັນເສົາ ທີ 07/05/2016 ມື້ຮຽນ: ເສົາ ແລະ ອາທິດ ເວລາຮຽນ: 09:00-12:00ໂມງ ເຊົ້າ ຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນທີ່ເປີດຮັບມີດັ່ງນີ້: Microsoft Office (45ຊົ່ວໂມງ) Microsoft Office Word (45 ຊົ່ວໂມງ) Microsoft Office Excel (45 ຊົ່ວໂມງ) Microsoft Office Power (45 ຊົ່ວໂມງ) ຫຼັກສູດຕິດຕັ້ງ+ແກ້ໄຂບັນຫາຄອມພິວເຕີ+ເຄືອຂ່າຍ (45 ຊົ່ວໂມງ) ຫຼັກສູດອອກແບບ Photoshop+Illustrator (45…

read more