fbpx

ເນື່ອງດ້ວຍການລະບາດຂອງ COVID-19 ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ທຸກໆພາກສ່ວນຂອງໂລກ ເວົ້າລວມເວົ້າສະເພາະກໍຄືໃນປະເທດລາວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຊັ່ນກັນ. ສະນັນວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ຈຶ່ງໄດ້ອອກນະໂຍບາຍເພື່ອແບ່ງເບົາພາລະທາງການເງິນຂອງນັກສຶກສາ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງ.

read more