ເປີດເທີມໃໝ່ ຮັບນັກສຶກສາປີກຽມ ແລະ ນັກຮຽນພາສາອັງກິດ ຫຼັັກສູດເດັກນ້ອຍ ເລີ່ມຮຽນ 28/12/2020

ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ເປີດເທີມໃໝ່ ຮັບນັກສຶກສາ ຕາມລາຍການດັ່ງນີ້

  • ຫຼັກສູດພາສາອັງກິດເດັກປະຖົມ-ມັດທະຍົມຕົ້ນ ເລີ່ມ 28/12/2020
  • ພາສາອັງກິດ ເສົາອາທິດ ເລີ່ມ 19/12/2020
  • ຫຼັກສູດພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ ເລີ່ມ 4/01/2021
  • ພາສາຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ ເສົາອາທິດ ເລີ່ມ 2/1/2021
  • ຫຼັກສູດຜູ້ປະກອບການ 9/01/2021

ດາວໂຫຼດໃບສະໝັກ

Lao-Top College ເປີດເທີມໃໝ່
https://laotop.net/?p=1345

ຫຼັກສູດຄອມພິວເຕີ ໄລຍະສັ້ນ ສຳລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີພື້ນຖານມາກ່ອນ

ຫຼັກສູດຄອມພິວເຕີໄລຍະສັ້ນ ຮຽນ ເສົາ-ອາທິດ, ເວລາ 9:00-12:00ໂມງເຊົ້າ ໄລຍະເວລາ 45 ຊົ່ວໂມງ ຫຼື ເດືອນ ເຄິ່ງ. ປະກອບມີຫຼັກສູດດັ່ງນີ້

  • Word ພິມເອກະສານ ຫຼື ຜູ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍໃຊ້ຄອມມາກ່ອນ
  • Excel ງານບັນຊີ, ສ້າງ, ບໍລິຫານຂໍ້ມູນ ສຳລັບຄົນທີ່ຮູ້ໃຊ້ຄອມແລ້ວ ແຕ່ຢາກມາຍົກລະດັບ
  • PowerPoint ສຳລັບງານນຳສະເໜີ ເໝາະກັບນັກການຕະຫຼາດ, ຜູ້ສະເໜີງານ, ແລະ ນັກຂາຍ
  • ຮຽນເໝົາ Word, Excel, PowerPoint ເໝາະກັບຜູ້ທີ່ເຄີຍໃຊ້ມາແລ້ວ ແຕ່ຢາກມາຮຽນເພີ່ມຕື່ມ ຫຼື ຕ້ອງການໃບຢັ້ງຢືນດ້ານຄອມພິວເຕີເບື້ອງຕົ້ນ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ 021 353900, 021 353 901

www.laotop.net

info@laotop.net

ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ, ບ້ານ ໂພນປ່າເປົ້າ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *