fbpx
ບັດ ATM ນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ແລະ ປະກັນໄພ Healthy Life
Lao-Top College and JDB

ສິດທິປະໂຫຍດຂອງບັດ ATM ນັກສຶກສາ + Healthy Life

 • ສາມາດກູ້ເງິນຮຽນໄດ້ຕັ້ງແຕ່ລະດັບ ຊັ້ນສູງ – ປະລິນຍາຕີ ແລະ ປະລິນຍາໂທ
 • ສາມາດຖອນເງິນສົດຜ່ານຕູ້ ເອທີເອັມ ໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ
 • ຖອດເງິນສົດໄດ້ທີ່ຕູ້ ເອທີເອັມ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ທຸກຈຸດທົ່ວປະເທດ ແລະ ຖອນໄດ້ 6 ທະນາຄານຄື: JDB, LDB, BCEL, APB, LVP ແລະ MARUHAN
 • ຊຳລະຄ່າສິນຄ້າຜ່ານເຄື່ອງ EDC ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສະມາຊິກທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ
 • ຖອນເງິນໄດ້ສູງສຸດ 8ລ້ານກີບຕໍ່ມື້
 • ກົດເງິນໄດ້ສູງສຸດ 2ລ້ານກີບຕໍ່ຄັ້ງ
 • ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບບັນຊີ 3 ສະກຸນເງິນ (ກີບ/ໂດລາ/ບາດ)
 • ຖອນເງິນຜ່ານຕູ້ເອທີເອັມຂອງທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາທົ່ວປະເທດໂດຍບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມ

ຄ່າທຳນຽນ ບັດນັກສຶກສາ + Healtyh Life

ກວດເຊັກຍອດເງິນຄົງເຫຼືອຜ່ານຕູ້ເອທີເອັມ ຟຣີ

ລາຍການຄ່າບໍລິການ ອັດຕາຄ່າທຳນຽມ
ຄ່າອອກບັດ 10,000 ກີບ
ຄ່າບໍລິການບັດ ATM Healthy Life 20,000 ກີບ/ປີ
ຄ່າທຳນຽມສຳລັບບັດນັກສຶກສາ 2,000 ກີບ/ເດືອນ
ຖອນເງິນຜ່ານຕູ້ເອທີເອັມ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາໄດ້ສູງສຸດ 8ລ້ານກີບຕໍ່ມື້ ຟຣີ
ຖອນເງິນຜ່ານຕູ້ເອທີເອັມຕ່າງທະນາຄານ 2,000ກີບຕໍ່ຄັ້ງ

ເງື່ອນໄຂການເປີດນຳໃຊ້ບັດ ATM ນັກສຶກສາ + Healthy Life

 • ອາຍຸ 15 ປີຂຶ້ນໄປ
 • ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ປຶ້ມສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ໃບຂັບຂີ່
 • ເປີດບັນຊີເງິນຝາກຂັ້ນຕໍ່າ 10,000 ກີບ (ເງິນຮັກສາໃນບັນຊີຂອງນັກສຶກສາເອງ)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: