Lao-Top College and JDB ສິດທິປະໂຫຍດຂອງບັດ ATM ນັກສຶກສາ + Healthy Life ສາມາດກູ້ເງິນຮຽນໄດ້ຕັ້ງແຕ່ລະດັບ ຊັ້ນສູງ – ປະລິນຍາຕີ ແລະ ປະລິນຍາໂທ ສາມາດຖອນເງິນສົດຜ່ານຕູ້ ເອທີເອັມ ໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ຖອດເງິນສົດໄດ້ທີ່ຕູ້ ເອທີເອັມ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ທຸກຈຸດທົ່ວປະເທດ ແລະ ຖອນໄດ້ 6 ທະນາຄານຄື: JDB, LDB, BCEL, APB, LVP ແລະ MARUHAN ຊຳລະຄ່າສິນຄ້າຜ່ານເຄື່ອງ EDC ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສະມາຊິກທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຖອນເງິນໄດ້ສູງສຸດ 8ລ້ານກີບຕໍ່ມື້ ກົດເງິນໄດ້ສູງສຸດ…

read more

  ໃນວັນທີ 14/06/2016 ທີ່ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ມີການເຊັ່ນສັນຍາປະຕິບັດໂຄງການ ກອງທຶນກູ້ຢືມ ເພື່ອການສຶກສາ. ໂດຍມີທ່ານ ກວັນ ຢຸງ ວຸກ ອຳນວຍການວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ແລະ ທ່ານ ສູນທອນ ຈັນທະວົງ ອຳນວຍການ ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ເປັນຜູ້ຮ່ວມລົງນາມໃນໂຄງການ ທຶນກູ້ຢືມເພື່ອການສຶກສາ ເຊິ່ງຈັດຕັ້ງຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນປະເທດລາວ ແລະ ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ກໍໄດ້ຮັບກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການເປັນສະຖາບັນສຶກສາແຫ່ງທຳອິດ ດ້ວຍເລັງເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນ ຂອງການສຶກສາ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກຂາດເຂີນຂອງນັກສຶກສາບາງທ່ານທີ່ຮຽນດີ ແຕ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂພຽງພໍທີ່ຈະສຶກສາໃນລະດັບວິທະຍາໄລ. ທ່ານ ກວັນ ຢຸງ ວຸກ ຈຶ່ງຕັດສິນໃຈເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ທີ່ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ສະເໜີເຂົ້າມາ ເພື່ອເປັນການເສີມສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດເພື່ອອອກມາຮັບໃຊ້ປະເທດຊາດຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ  …

read more