fbpx

ກອງປະຊຸມຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ   ໃນວັນທີ 2 ຕຸລາ 2015 ເວລາ 10:30 ເຊົ້າ, ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ບັນດາກົດລະບຽບ ສະບັບປີ 2011 ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມໃໝ່ ແລະ ຜູ້ທີ່ຍົກຍ້າຍມາຈາກສະຖາບັນອື່ນໆ. ໃນກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ຮັບກຽດຈາກ ທ່ານ ລຳໄພ ຂຸນດາວົງ ຮອງອຳນວຍການ ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ຂຶ້ນກ່າວເປີດພິທີ, ຈຸດປະສົງກອງປະຊຸມ ແລະ ໃຫ້ຄຳໂອວາດແກ່ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມໃນຂົງເຂດວິທະຍາໄລ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ອ ແຕ່ງຕັ້ງຮອງເລຂາຊາວໜຸ່ມຮາກຖານຄົນໃໝ່ ເຊິ່ງແມ່ນ ສະຫາຍ ວິໄລສັກ ຂັນຕິວົງ ເປັນຮອງເລຂາຊາວໜຸ່ມຮາກຖານຜູ້ໃໝ່ ຈາກນັ້ນ ສະຫາຍ ບຸນກອງ…

read more