fbpx

ເນື່ອງດ້ວຍການລະບາດຂອງ COVID-19 ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ທຸກໆພາກສ່ວນຂອງໂລກ ເວົ້າລວມເວົ້າສະເພາະກໍຄືໃນປະເທດລາວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຊັ່ນກັນ. ສະນັນວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ຈຶ່ງໄດ້ອອກນະໂຍບາຍເພື່ອແບ່ງເບົາພາລະທາງການເງິນຂອງນັກສຶກສາ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງ.

read more

ເປີດຮັບນັກສຶກສາ ສາຂາພາສາອັງກິດ ຊຸດໃໝ່ ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ເປີດຮັບນັກສຶກສາ ສາຂາພາສາອັງກິດ ຊຸດໃໝ່ ຫ້ອງປີກຽມ Foundation ເລີ່ມຮຽນວັນທີ 2/1/2018 ສາຂາພາສາອັງກິດ ຫ້ອງປີກຽມ ວິຊາຮຽນ ຊ່ວງຮຽນ Writing Grammar Speaking Screen Vocabulary 2 2 2 1 2 ສຳລັບຫ້ອງທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນແມ່ນຈະໄດ້ພົບກັບອາຈານຕ່າງປະເທດທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຍັງໄດ້ຮຽນຄອມພິວເຕີພ້ອມ  

read more

ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ເປີດເທີມໃໝ່ ເປີດເທີມໃໝ່ ເລີ່ມຮຽນວັນທີ 09 ມັງກອນ 2017 ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ເປີດຮັບສະມັກນັກສຶກສາຊຸດໃໝ່ ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ຫຼັກສູດເຝິກອົບຮົມ ການເງິນ-ການບັນຊີ Microsoft Office ບໍລິຫານ ທຸລະກິດ Photoshop + AI ໄອທີ ສ້ອມແປງຄອມພິວເຕີ ຄອມພິວເຕີທຸລະກິດ ອອກແບບເວັບໄຊ ພາສາອັງກິດ ພາສາຈີນ ສົນໃຈຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ 021 353900, 021 353901 ກຳລັງໂຫລດ…

read more

ລາວ-ທ໊ອບ ເປີດເທີມໃໝ່ 05/09/2016 ເປີດຮັບສະມັກນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ຮັບນັກສຶກສາ ສົກສຶກສາ 2016-2017 ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ຫຼັກສູດເຝິກອົບຮົມ ການເງິນ-ການບັນຊີ Microsoft Office ບໍລິຫານ ທຸລະກິດ Photoshop + AI ໄອທີ ສ້ອມແປງຄອມພິວເຕີ ຄອມພິວເຕີທຸລະກິດ ອອກແບບເວັບໄຊ ພາສາອັງກິດ ພາສາຈີນ ສົນໃຈຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄດ້ທີ່ 021 353900, 021 353901 Email: info@laotop.net   ສະມັກຮຽນອອນລາຍ ກຳລັງໂຫລດ…

read more