ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ Information Technology (Higher Diploma)   ສິ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ຮຽນຮູ້ຈາກ​ຫຼັກສູດ ຄວາມ​ສາມາດ​ຫຼັງຮຽນ​ຈົບ ·       ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຄອມ​ພິວ​ເຕີຂັ້ນພື້ນຖານ​ຈົນ​ເຖິງ​ຂັ້ນສູງ ·       ຮູ້ຈັກ​ການ​ຂຽນ​ໂປຣ​ແກຣມ​ ·       ພັດທະນາ​ລະບົບ​ຖານ​ຂໍ້ມູນ ·       ອອກ​ແບບ​ເວັບ​ໄຊ ·       ພັດທະນາ​ເວັບ​ໄຊ ·       ການສ້າງຫຸ່ນຍົນ ·       ທ່ານ​ສາມາດ​ນໍາ​ໃຊ້​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ໄດ້​ຢ່າງ​ຄ່ອງ​ແຄ້ວ ·       ທ່ານ​ສາມາດ​ສ້າງ​ໂປຣ​ແກຣມ​ຕ່າງໆ​ໄດ້ ·       ທ່ານ​ສາມາດດູ​ແລ​ແລະ​ ພັດທະນາ​ລະບົບ​ຖານ​ຂໍ້​ມູນ​ເຊິ່ງກໍາລັງ​ເປັນ​ທີ່​ຕ້ອງການ​ໃນ​ປະຈຸ​ບັນ ·       ສາມາດ​ອອກ​ແບບ​ເວັບ​ໄຊ​ແລະພັດທະນາ​ເວັບ​ໄຊ​ໃຫ້​ທັນ​ສະ​ໄໝສວຍ​ງາມ​ໄດ້​ຕາມຄວາມ​ຕ້ອງການ ·       ສາມາດ​ເປັນ​ຜູ້​ປະກອບ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ໄອ​ທີ​ໄດ້​ຢ່າງ​ງ່າຍດາຍ   IT – Year I Term 1 Term 2 Term3 Word/Excel…

read more

ຫຼັກສູດເຝິກອົບຮົມຄອມພິວເຕີໄລຍະສັ້ນ  ສອນໂດຍອາຈານທີ່ມີຄຸນະພາບ ປະສົບການໃນການສອນສູງ ເຮົາຈະເນັ້ນພາກປະຕິບັດເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ   Microsoft Office Course ຮຽນຮູ້ການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມຫ້ອງການຕ່າງໆໃນໄລຍະສັ້ນ ເໝາະກັບພະນັກງານທີ່ຕ້ອງການບຳລຸງຄວາມຮູ້ເພີ່ມຕື່ມໃນການໃຊ້ງານໂປຣແກຣມຫ້ອງການ ຮຽນຮູ້ການຈັດໜ້າເອກະສານ, ການພິມ, ການຄິດໄລ່ບັນຊີ, ຄິດໄລ່ລາຍຮັບລາຍຈ່າຍ ແລະ ສ້າງບົດນຳສະເໜີ ໂປຣແກຣມທີ່ຮຽນ: Word, Excel, PowerPoint, ຮັບ-ສົ່ງອີເມວ.   Microsoft Office Word ຮຽນຮູ້ວິທີການໃຊ້ຄອມພິວເຕີຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ ເໝາະກັບຜູ້ທີ່ບໍ່ມີພື້ນຖານມາກ່ອນ ຫຼື ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຮຽນເຈາະເລິກກ່ຽວກັບການໃຊ້ງານໂປຣແກຣມ Word ຮຽນຮູ້ການຈັດໜ້າເອກະສານ, ການພິມ, ການສ້າງບົດລາຍງານ, ການສ້າງບັດເຊີນ, ການພິມໃບຄຳຮ້ອງ ຫຼື ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ໃນຫ້ອງການ   Microsoft Office Excel ຮຽນຮູ້ການສ້າງຕາຕະລາງລາຍຮັບລາຍຈ່າຍ…

read more

ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ທຸລະ​ກິດ I.T for Business (Higher Diploma)   ສິ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ຮຽນຮູ້ຈາກ​ຫຼັກສູດ ຄວາມ​ສາມາດ​ຫຼັງຮຽນ​ຈົບ ·       ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຄອມ​ພິວ​ເຕີຂັ້ນພື້ນຖານ​ຈົນ​ເຖິງ​ຂັ້ນສູງ ·       ຮູ້ຈັກ​ການ​ຂຽນ​ໂປຣ​ແກຣມ​ ·       ພັດທະນາ​ລະບົບ​ຖານ​ຂໍ້ມູນ ·       ອອກ​ແບບ​ເວັບ​ໄຊ ·       ພັດທະນາ​ເວັບ​ໄຊ ·       ອອກ​ແບບ​ງານ​ສື່​ໂຄສະ​ນາ​ຕ່າງໆ ·       ທ່ານ​ສາມາດ​ນໍາ​ໃຊ້​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ໄດ້​ຢ່າງ​ຄ່ອງ​ແຄ້ວ ·       ທ່ານ​ສາມາດ​ສ້າງ​ໂປຣ​ແກຣມ​ຕ່າງໆ​ໄດ້ ·       ທ່ານ​ສາມາດດູ​ແລ​ແລະ​ ພັດທະນາ​ລະບົບ​ຖານ​ຂໍ້​ມູນ​ເຊິ່ງກໍາລັງ​ເປັນ​ທີ່​ຕ້ອງການ​ໃນ​ປະຈຸ​ບັນ ·       ສາມາດ​ອອກ​ແບບ​ເວັບ​ໄຊ​ແລະພັດທະນາ​ເວັບ​ໄຊ​ໃຫ້​ທັນ​ສະ​ໄໝສວຍ​ງາມ​ໄດ້​ຕາມຄວາມ​ຕ້ອງການ ·       ສາມາດ​ສ້າງ​ງານ​ໂຄສະນາ​ຕ່າງໆ​ໄດ້​ຢ່າງ​ສວຍ​ງາມ   Year I Term 1 Term 2 Term 3 1.               …

read more

  ຮຽນຮູ້ນຳອາຈານຄົນລາວທີ່ຈົບມາຈາກປະເທດຈີນໂດຍກົງ ເມື່ອຈົບແລ້ວສາມາດສົນທະນາເປັນເລີຍທັນທີ. ມີອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄໝໃນການຮຽນ ພ້ອມທັງກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ມ່ວນຊື່ນ ແລະ ໃຊ້ທັກສະພາສາຈີນຢ່າງເຕັມທີ່ ເໝາະກັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການໄປຮຽນຕໍ່ທີ່ປະເທດຈີນ   Term Course Term 1 Reading (Basic) Speaking (Basic) Writing (Basic) Term 2 Reading (Advance) Speaking (Advance) AV* Writing (Advance)   ຮຽນວັນຈັນ ຫາ ວັນພະຫັດ

read more

ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີ ພາສາອັງກິດ ການຮຽນ ຫຼັກສູດທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນເປັນພິເສດ ແຕກຕ່າງຈາກວິທະຍາໄລ ອື່ນໆ ເນັ້ນທຸກຢ່າງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ໄວຍະກອນ, ການຂຽນ, ການອ່ານ, ການຟັງ ຫຼື ການເວົ້າ. ນັກສຶກສາແຕ່ລະທ່ານຈະໄດ້ພົບກັບອາຈານຕ່າງປະເທດຕັ້ງແຕ່ປີກຽມ ຈົນຮອດປີສຸດທ້າຍ. ອາຈານແຕ່ລະທ່ານກໍມີປະສົບການສູງ ສາມາດຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ໄດ້ຢ່າງດີ. ນອກນີ້, ນັກສຶກສາຍັງຈະໄດ້ຮຽນວິຊາຄອມພິວເຕີນຳອີກ ພື້ນຖານຂອງຜູ້ສະໝັກຮຽນ ສຳລັບຜູ້ທີ່ສະໝັກຮຽນຕ້ອງແມ່ນຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍຂຶ້ນໄປ ວິຊາຮຽນ   ປີ I ເທີມ 1 ເທີມ 2 ເທີມ 3 General English Elementary 1 Intermediate English Grammar 1 Pronunciation…

read more

  ຮຽນຮູ້ນຳຄົນເກົາຫຼີໂດຍກົງ ເມື່ອຈົບແລ້ວສາມາດສົນທະນາເປັນເລີຍທັນທີ. ມີອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄໝໃນການຮຽນ ພ້ອມທັງກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ມ່ວນຊື່ນ ແລະ ໃຊ້ທັກສະພາສາເກົາຫຼີ ນັກຮຽນ ນັກສຶກສາ ສາມັນຊົນ ພະນັກງານ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕ່າງໆ   Term Course Term 1 Reading (Basic) Speaking (Basic) Writing (Basic) Term 2 Reading (Advance) Speaking (Advance) AV* Writing (Advance)   ຮຽນວັນຈັນ ຫາ ວັນສຸກ ນັກຮຽນຈະໄດ້ຮຽນ ກັບ ອາຈານທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງພາສາ

read more

ຫຼັກສູດ ຊັ້ນສູງ ບໍລິຫານທຸລະກິດ / Higher Diploma of Business Administration ການຮຽນ ຜູ້ຮຽນຈະໄດ້ພົບກັບອາຈານທີ່ປ່ຽມໄປດ້ວຍປະສົບການ ແລະ ຮຽນຮູ້ດ້ວຍເທັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝພ້ອມກັບການປະຕິບັດ ງານໂຕຈິງ. ຄວາມສາມາດທີ່ໄດ້ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ ທ່ານສາມາດ​ນຳ​ໃຊ້​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ທົ່ວ​ໄປ ທ່ານ​ສາມາດ​ຮຽນຮູ້ພື້ນຖານ​ກ່ຽວກັບ​ກົດໝາຍ ການ​ເງິນ-​ການ​ບັນຊີ ທ່ານ​ສາມາດ​ຮຽນຮູ້​ເຖິງ​ການ​ວິ​ໄຈ​ບັນຊີ ທ່ານສາມາດ​ນຳ​ໃຊ້​ພາສາ​ອັງກິດ​ເຂົ້າ​ໃນ​ວຽກງານ   Year I Term 1 Term 2 Term 3 General English I Lao Economics History Introduction to Finance Business English I Organization…

read more

ຫຼັກສູດ ຊັ້ນສູງ ການເງິນ ແລະ ການບັນຊີ / Higher Diploma of Financial and Accounting ການຮຽນ ຜູ້ຮຽນຈະໄດ້ພົບກັບອາຈານທີ່ປ່ຽມໄປດ້ວຍປະສົບການ ແລະ ຮຽນຮູ້ດ້ວຍເທັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝພ້ອມກັບການປະຕິບັດ ງານໂຕຈິງ. ຄວາມສາມາດທີ່ໄດ້ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ ທ່ານສາມາດ​ນຳ​ໃຊ້​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ທົ່ວ​ໄປ ທ່ານ​ສາມາດ​ຮຽນຮູ້ພື້ນຖານ​ກ່ຽວກັບ​ກົດໝາຍ ການ​ເງິນ-​ການ​ບັນຊີ ທ່ານ​ສາມາດ​ຮຽນຮູ້​ເຖິງ​ການ​ວິ​ໄຈ​ບັນຊີ ທ່ານສາມາດ​ນຳ​ໃຊ້​ພາສາ​ອັງກິດ​ເຂົ້າ​ໃນ​ວຽກງານ ວິຊາຮຽນ Year I Term 1 Term 2 Term 3 General English I Lao Economics History Microsotf office 2007 Basic…

read more

ຫຼັກສູດ ຄອມພິວເຕີທຸລະກິດ ການຮຽນ ຜູ້ຮຽນຈະໄດ້ພົບກັບອາຈານທີ່ປ່ຽມໄປດ້ວຍປະສົບການ ແລະ ຮຽນຮູ້ດ້ວຍເທັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝ ຄວາມສາມາດທີ່ໄດ້ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ ສາມາດນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມຫ້ອງການເຊັ່ນ Word, Excel, PowerPoint ເປັນຕົ້ນ ສາມາດສ້າງໜ້າເວັບໄຊໄດ້ ສາມາດສ້າງເວັບໄຊອອນລາຍ ຫຼື ເວັບຂາຍເຄື່ອງໄດ້ ສາມາດສ້າງງານພິມໂດຍໃຊ້ໂປຣແກຣມອອກແບບ ສາມາດສ້າງດຳເນີນການບໍລິຫານທຸລະກິດດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ ວິຊາຮຽນ   ITB – Year I Term 1 Term 2 Term3 General English (1) General Accounting Management Philosophy Photoshop Word/Excel General English (2) PowerPoint/Publisher…

read more

ຫຼັກສູດ / Course ຫຼັກສູດເຊື່ອມຕໍ່ປະລິນຍາຕີ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງການ / Requirement ໃບປະກາດຊັ້ນສູງ, ໃບຄະແນນຊັ້ນສູງ ແລະ ຮູບຖ່າຍ ປີ IV ເທີມ 1 ເທີມ 2 ເທີມ 3 English for Tourism and Industry Comparative Literature 1 Advanced Integrated Skills1 Listening and Speaking 3 Biology Writing Skills 10 Speaking English for Economic​s…

read more