ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ເປີດຮັບສະມັກນັກຮຽນໃໝ່ ຫຼັກສູດພາສາອັງກິດສຳລັບ ປະຖົມ ຫາ ມັດທະຍົມຕົ້ນ ສອນໂດຍອາຈານຈາກລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເວລາຮຽນ: 5:00 – 7:00 ແລງ ຮຽນວັນຈັນ ຫາ ວັນສຸກ ພົບອາຈານຕ່າງປະເທດຢ່າງໜ້ອຍອາທິດລະ 2 ຊົ່ວໂມງ (ຂຶ້ນກັບລະດັບຮຽນ) ສົນໃຈໂທສອບຖາມໄດ້ທີ່ 021 353900 ຫຼື 021 353901

read more

ເດັກໃນວັນນີ້ ຄືອະນາຄົດຂອງຊາດ, ພວກເຮົາຈົ່ງພາກັນສ້າງເດັກນ້ອຍໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ຫຼັກສູດພາສາອັງກິດສຳລັບເດັກສາມາດສອນໃຫ້ລູກຂອງທ່ານເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ… ຫຼັກສູດພາສາອັງກິດສຳຫຼັບເດັກ ໂມງຮຽນ: ຊົ່ວໂມທີໜຶ່ງ 17:00 ຫາ 17:50 ຊົ່ວໂມງທີສອງ 18:00 ຫາ 18:50 Level: Primary School = Year I J1 J2 J3 Speaking Time Speaking Time Speaking Time General English 1 General English 2 General English 3 Vocabulary 1 Vocabulary 2…

read more